Kunsten å være negativ

KritrikerNoe av det vanskeligste med å være bokblogger er kanskje det å tørre å være kritisk nok når en leser noe en ikke liker. Kunsten å være negativ på en god måte er ikke noe som ligger latent i de fleste av oss. Det er noe som krever trening og kompetanse. Jeg vet at det er mange bloggere der ute som sliter med dette, og som heller ikke helt vet om/eller hvordan de skal gjøre det. Jeg har ikke fasiten, men jeg vil i dag dele mine erfaringer med dere om temaet.

Kunsten å være negativ handler først og fremst om å vise åndsverket og forfatteren respekt. Selv om du sitter og rister på hodet over boksidene, så rettferdiggjør ikke det harselering, personangrep eller injurier. Det er lov å ikke like noe som er utgitt. Det er også lov å mene at dette ikke burde vært utgitt. Men, å latterliggjøre en forfatter eller en tekst er lite respektfullt og ikke greit. Jeg ser ukentlig eksempler på bloggere og meningsytrere som heller til latterliggjøring og harselering av utgitte tekster eller publiserte forfattere. Jeg har nok syndet litt selv også det første året som blogger, men har nå en mer bevisst holdning til dette aspektet.

Å behandle en tekst en ikke liker med respekt handler etter min mening om å gi konstruktiv kritikk. Konstruktiv kritikk betyr å gi en kritikk som forfatteren kan forstå og bruke. Vise tydelig, og gjerne med eksempler, hva det er en ikke liker ved en tekst. Være spesifikk og målrettet i kritikken. Ikke vag og generell. Uttalelser som «Jeg synes han skriver dårlig» eller «Rent litterært så er dette et makkverk» er for lettvint. Vær direkte. Pek på hva det er du er kritisk til. Prøv også å unngå å være for kritiske til debutanter. De er skjøre og nye i gamet, og det er aldri lurt å kappe hodet av våre nyeste stemmer.

 

Hva kan du peke på i en kritikk som gjør at kritikken blir konstruktiv og ikke destruktiv? Det finnes selvsagt mange kriterier her, men etter å ha jobbet en stund som manuskonsulent så har jeg personlig funnet meg noen knagger som jeg bruker for å spesifisere manglene en tekst kan ha. Her er en oversikt:

1. KORREKTUR

Her kan du vise til åpenbare skrivefeil og mangler som gjør at teksten ikke kommuniserer så godt som den burde. Men, her bør du passe deg. Det er lett å gjøre baker til smed. Det er i de fleste tilfeller forlaget som tar seg av den endelige språkvasken, og ikke forfatteren. Kritikken bør derfor etter min mening stilles mot forlaget og ikke forfatteren.

2. SPRÅK

En av bøkene jeg har vært kritisk til i år er ekteparet Börjlinds "Springflo"
En av bøkene jeg har vært kritisk til i år er ekteparet Börjlinds «Springflo»

Klarer forfatteren å skrive på en måte som gjør at du som leser forstår teksten? Flyter setninger godt, eller er det hakkende og usammenhengende? Bruker han for lange og utmalende skildringer? Er språket så kort og hugget i stilen at det mister sin dynamikk? Bruker forfatteren kjente litterære virkemidler som metaforer, symbolikk, allusjoner, cliffhangere osv. for å skape en god leseopplevelse? Har forfatteren en egen litterær stemme? Skaper språket i seg selv følelser hos deg som leser? Om du ikke liker språket, så skal du stille deg spørsmålet om det er forfatterens personlige litterære uttrykk du misliker, eller om det faktisk er dårlig språk. Jeg kan for eksempel ikke fordra bøkene til Erlend Loe. det er ikke fordi han skriver dårlig, men fordi jeg misliker hans litterære skrivemåte. Det er to VIDT forskjellige ting. Det ene sier noe om smak. Det andre om kvalitet.

3. SJANGERTREKK

Er romanen det den utgjør seg for å være på omslag, i annonsering fra forlaget og på vaskeseddelen bak på boka? Klarer romanen å oppfylle leserens forventninger. Er sjangerkjennetegnene på plass? Brytes det med normen, og er i så fall det et bra brudd, eller et dårlig? Klarer forfatteren å utfordre sjangeren ved å unngå klisjeer og alt for opplagte løsninger? Still deg selv spørsmålet om det egentlig er sjangeren du misliker eller om det faktisk er selve romanen. Her ser vi det samme som på språk. Det ene omhandler personlig smak, det andre litterær kvalitet.

4. HOVEDPLOTT OG BIPLOTT

Arto Paasilinna. En forfatter jeg ikke liker språket til ... Men, betyr det at språket er dårlig?
Arto Paasilinna. En forfatter jeg ikke liker språket til … Men, betyr det at språket er dårlig?

De fleste romaner har ett hovedplott, og ett eller flere biplott. Sagt med andre ord. En handlingstråd der hoveddelen av historien fortelles, og en følger hovedpersonen. I tillegg har en altså en eller flere handlinger som foregår ved siden av. Enten ved hjelp av perspektivskifte, eller ved at vi følger hovedpersonen i andre gjøremål som ikke er en del av hovedhandlingen. Er det en god sammenheng i disse plottene? Følges alle opp og får en troverdig avslutning? Holdes spenningen og interessen oppe i alle plottene, eller er det ett eller flere av dem som er uinteressante eller kjedelige? Er biplottene viktige og nødvendige, eller er de bare fyllmasse? Er det for mange biplott slik at du mister tråden i hovedplottet, eller at det går så lang tid før en er tilbake i hovedplottet at du blir fristet til å bla forbi sider?

5. KARAKTERER

Protagonisten, eller helten om du vil, er romanens hovedperson. Den MÅ være bra, og vi sier gjerne at han/hun skal være sammensatt og ikke todimensjonal. Med det så menes det at hovedpersonen skal framstå som et ekte menneske. Et menneske med følelser, tanker, handlinger, historikk og gjerninger som står i forhold til hverandre, og som utgjør en helhet som vi tror på. Han/hun skal ikke være flat og mekanisk, men levende og dynamisk. Det er også en stor fordel om vi blir følelsesmessig engasjert i hovedpersonens ve og vel. Han/hun trenger ikke være bare god og kun gjøre gode ting var at vi skal like ham/hun. Et godt eksempel her er Harry Hole, som til tross for alle sine feil, lyter, laster og ugjerninger fremdeles er og blir vår store helt. Det er på grunn av at vi har enorm respekt for hans grunnleggende politimoralske holdninger og rettferdighetssans. Klarer forfatteren å skape en slik protagonist? Tror du på han/hun? Er det protagonisten sier, tenker og gjør troverdig? Blir du engasjert i hvordan det går med ham/hun?

Antagonisten er like viktig. Det er skurken, eller motstanden i romanen. Den kraften som gir helten motstand og utfordringer. Det trenger ikke være en skurk, men kan også være en sykdom eller en lidelse. Det kan være en indre kamp mot egne demoner. Det kan være en mørk magisk kraft… Er denne antagonisten engasjerende nok til å gi helten tilstrekkelig med motstand? Er han/hun/det troverdig? Er antagonisten tilsynelatende uovervinnelig? Blir motstanden kraftig og ekte nok til at du som leser blir så engasjert som du skal bli i historien? På samme måte som hos protagonisten skal også antagonisten framstå som noe ekte som ikke er flatt, mekanisk og todimensjonalt. Er antagonisten det?

Hva så med alle bikarakterene. Er de spennende nok? Framstår de som viktige for handlingen? Klarer de å fylle sin rolle i boken som hjelpere, igangsettere eller pådrivere. Er persongalleriet friskt og annerledes? Klarer forfatteren å gjøre bikarakterene levende selv om han ikke gir dem et eget perspektiv?

6. LOGIKK OG TROVERDIGHET

Keplers Hypnotisøren mener jeg er en av de svakeste romanene jeg har lest når det gjelder troverdighet, logikk og språk
Keplers Hypnotisøren mener jeg er en av de svakeste romanene jeg har lest når det gjelder troverdighet, logikk og språk

Jeg har nevnt det noen ganger i forbindelse med de andre punktene også, men dette er utrolig viktig. Klarer forfatteren å skape et univers der du tror på det som skjer. Universet i seg selv kan gjerne innbefatte fantasymomenter og sciense fiction, men likevel så må forfatteren lansere dette for leseren på en måte som gjør at leseren akseptere det. Når barna går gjennom klesskapet i Narnia og havner inn i en fantasiverden, så er det noe som leseren aksepterer, og med inn dit forsvinner alle jordslige regler. Foregår romanen i nåtid her på jorda, og det ikke står noe om fantasy eller sci-fi eller eventyr på vaskeseddelen, ja så blir det vår logikk her og nå som gjelder. Da finnes ikke biler som flyr og trollmenn som fryser deg til is. De logiske bristene i romaner er imidlertid som oftest langt mindre enn disse. Det er gjerne snakk om ulogiske handlinger i en gitt situasjon. Plutselige hjelpemidler som dukker opp som en McGyver på boks. Personer som plutselig blir tatt med inn i viktige avgjørelser der de ikke har noe å gjøre. (Hobbydetektiver som blir invitert med av politiet til å ta avhør av en mistenkt … en tenåring som får bli med pappaen sin på et hemmelig oppdrag for CIA). Er det for mange «tilfeldigheter» i romanen? Tror du på løsningen? Handler karakterene slik et normalt menneske ville gjort?

7. SPENNINGSKURVE

Enhver roman, også hverdagsdramaer og legeromaner, skal ha en slags spenningskurve. Du er ikke nødt til å ha en actionthriller foran deg for å kunne forvente spenning. Vi snakker gjerne om begrepene tempo, motor, driv og drama. Klarer forfatteren å engasjere deg som leser? Har forfatteren gjort grep som gjør at du bare «må» lese en side til. Og så en side til. Og så enda en… Pageturner eller sidevender er gjerne begreper vi bruker om slike bøker. Å skape spenning, dramatikk, mystikk, romantikk, frykt eller redsel er ekstremt vanskelig. Det spiller på vårt følelsesregister. Likevel så handler det ofte om tempoet. At ikke hver eneste scene blir dratt ut i det uendelige med skildringer av personer, natur, miljø, interiør eller uvesentligheter. Da stanser motoren opp. Det kan være riktig for å få fram et litterært uttrykk, men blir det for mye av det så stanser motoren. Det blir ikke nok driv. Det samme skjer dersom detaljrikdommen blir for stor. En god del forfattere går i den fella i historiske romaner. De blir så opptatt av det historiske at de helt glemmer at det var en spennende fortelling som også skulle fortelles. Var dtte spennende fra første side? Hvor langt måtte jeg lese før jeg ble engasjert? Var det morsomt og spennende i starten, men så stoppet liksom boken opp? Hadde du lyst til å legge den fra deg flere ganger? Kjente du pulsen steg mens du leste noen av scenene?

8. DIALOG

Det siste jeg vil peke på er dialogene. De må og skal være naturlige. Dialogene skal være tilpasset karakterenes alder og personlighet. Dersom det er brudd der så mister forfatteren leserne sine brennkvikt. Å tro på det som blir sagt i direkte tale er ekstremt viktig. Alt blir feil dersom karakterene ikke sier det en forventer av dem. En dyktig forfatter som behersker dialoger godt kan bruke dem bevisst for å skildre mennesker også. Gi dem ekstra liv, mer personlighet, mer egenart. Dialoger er en kunst, og det vil være vanskelig for en bokblogger uten reell kompetanse å kunne peke på akkurat hva det er i en dialog som gjør at den blir keitete, kantete og konstruert. Derfor kan det kanskje være nok å si at det var noe med dialogene som ikke passet helt inn. De føltes ikke naturlige.

Flere kritikere ville gitt Nesbø terningkast 7 for Politi... Jeg var adskillig mer kritisk.
Flere kritikere ville gitt Nesbø terningkast 7 for Politi… Jeg var adskillig mer kritisk.

Vel folkens … Dette var et lite dypdykk i hva det er jeg legger til grunn når jeg skal skrive konsulentuttalelser til forlagene. Jeg tror at dere vil oppnå en helt annen respekt og troverdighet hos leserne, forlagene og forfatterne dersom dere bruker en del av disse kriteriene når dere gir kritikk. De fleste vil godta å få velbegrunnede kritikker, og det er jo noe de faktisk også kan bruke konstruktivt i sitt videre arbeid. Derimot så er det kun demotiverende og deprimerende å få vite som forfatter at dette var noe «elendig makkverk» eller «talentløst piss». Alle våre blogginnlegg vil være søkbare på nettet i evig tid, og vi har et ansvar for å være litt seriøse dersom vi først har tenkt å kritisere noe. Noen velger heller å la være å skrive kritiske anmeldelser, og da er jo problemet løst … Lykke til med skrivingen folkens.

Her er noen av de romanene som jeg har kommet med litt begrunnet kritikk til i året som har gått. Ikke sikkert jeg klarte å følge oppskriften selv heller, og da beklager jeg i så fall på det sterkeste at jeg har kastet stein i glasshus.

Jo Nesbø – Politi

Lars Kepler – Hypnotisøren

Arto Paasilinna – Adam & Eva

Cilla & Rolf Börjlind – Springflo

En overdose eselører

EselørerEselører er en samling av lister og små finurlige historier fra litteraturens verden utgitt mellom to permer av Font Forlag. Det er en vakker bok. En verdig samling av litterære klassikere anbefalt av mennesker som elsker litteratur, men som (mest trolig) hater eselører. Til det er de for glade i bøkene sine.

Et eseløre er en liten brett som skal vise hvilken side du er kommet til i boka. Artig å bruke dette som tittel, men som sagt så er bidragsyterne til boka trolig svorne tilhengere av vakre og forseggjorte bokmerker. Hvordan kan jeg påstå noe slikt? Jeg kjenner dem jo ikke? Vel … Jeg får en krypende mistanke for å si det slik. Jeg har i løpet av mine seks måneder lært litteraturelskere å kjenne, og jeg tror ikke jeg tar munnen for full om jeg våger å påstå at de som bidrar med sine topplister til denne samlingen hører til blant litteraturfanatikerne. De som elsker bøkene sine så høyt at de gladelig finner fram bjørkeriset om minstemann skulle finne på noe så bluferdig som å bruke et eseløre i bøkene.

Listene som jeg sikter til inneholder nemlig, nesten uten unntak, høylitterære bøker som du skal være godt bevandret i bøkenes verden for både å forstå og å elske. Utvilsomt litterære verk på øverste hylle de fleste av dem. Dette gjør det jo også uangripelig. En lekmann kan ikke stå på sidelinja og kritisere litteraturelskere for at de faktisk elsker litteratur. Det blir som om en som liker god norsk dansebandmusikk skulle kritisere musikkjournalister for at de ikke tar med «Sputnik» på sine topplister over musikk de elsker.

eselører bannerLikevel altså … Jeg savner det folkelige i Eselører. Jeg savner hyllevelterne. Jeg savner mainstreambøkene. Bøkene som har begeistret en hel nasjon uten å vinne nordisk råds litteraturpris. Det finnes noen eksempler på det motsatte for dem som orker å nilese gjennom listene. Harry Potter. Ringenes Herre. Gjennom is og ild. Mio min Mio. Jeg ble litt glad hver gang jeg traff på dem… «Å … Den har jeg hørt om før». Men, for meg ble Eselører litt for mange «Ut å stjæle hester» og «Jane Eyre», og litt for lite «Da Vinci Koden» og «Marekors».

Et annet aspekt er også det faktum at når en blir presentert for 200 boktips som alle skal være så fantastiske i følge bidragsyterne, så står en egentlig igjen med rådløshet som eneste selskap. Det blir for mye å ta inn over seg. Jeg brukte noen måneder på å tråle meg gjennom boka. Forsto at dette ikke var en bok som en kunne lese i ett strekk. Jeg tenkte at jeg ville få mange tips til nye bøker jeg kunne bli glad i, og det har jeg garantert fått. «Mission completed», med andre ord. Det var vel det som var intensjonen med boken?. Likevel er jeg altså litt skuffet over ensidigheten hos bidragsyterne. Hvor var de hardbarkede krimelskerne? Hvor var «Verdens ti beste legeromaner»? Hvor var «Cowboybøker med krutt»?

Jeg vet ikke … Sannsynligvis var det aldri utgivernes plan at dette skulle være en tipsbok til folk flest. Målgruppen var kanskje andre høylitterære litteraturelskere som hvert år gleder seg til Nobelnominasjonene, og i så fall så er boka en innertier. Det er en bok fra bokelskere til bokelskere. Utrolig vakkert og forseggjort satt sammen. Det er en fryd å bla i denne boka. En estetisk nytelse, og en berikelse for dem som er nysgjerrig på hva som egentlig er det aller beste som er utgitt mellom to permer.

Det jeg likte aller best var imidlertid de små historiene fra bøkenes verden. Om bestselgerromaner og klassikere som var blitt refusert. Om forfattere som slet med å bli forstått. Disse små snuttene gjorde boka leseverdig for min del. De historiske oversiktene var også interessante, men de inneholdt ganske mye irrelevant informasjon som ikke hadde med litteratur å gjøre.

Alt i alt så er «Eselører» en bok som fungerer som en inspirasjonskilde og et slags oppslagsverk. En bok jeg kommer til å ta fram igjen med jevne mellomrom når jeg er på jakt etter bøker som treffer lesegrupper som er litt utenfor min egen komfortsone. Jeg mistenker boken for å være tilpasset en helt bestemt målgruppe, og for dem så er denne boken en vakker skatt som de kan trykke til sitt bryst. For de av oss som ikke går av veien for lese litt Jeffery Deaver og Liza Marklund så blir det kanskje litt for høytravende.

Genialt enkelt … (Ganske enkelt genialt)

BokbålHvor går grensen mellom genialitet og idioti? Finnes det en oppskrift på hva som er bra og hva som er dårlig litteratur? Er det mulig at noen av våre største klassikere egentlig er litterære makkverk, eller at det eksisterer glitrende diamantromaner der ute utgitt på små forlag som får totalslakt av gammel vane?

Dess flere bøker jeg leser dess oftere kommer disse spørsmålene til meg. Av og til rekende som drivved langs et stille elveleie. Andre ganger som en monstertruck som treffer meg i brystet. Hva er god litteratur? Hva og hvem avgjør om noe er kunst? Jeg begriper ikke dette helt.  Til tross for at jeg har høyere utdannelse innen litteratur, og har praktisert som norsklærer i 16 år, så blir jeg svar skyldig gang på gang.

Krim med åpen slutt. Genialt eller forkastelig?
Krim med åpen slutt. Genialt eller forkastelig?

La oss se på noen eksempler. I «Elskede Poona» gjør Karin Fossum en dødssynd ved å ikke gi oss svaret på mordgåten. En åpen slutt. I en krimroman er det helt på linje med at presten blotter seg i barnedåpen. Det er uhørt og skammelig. «Der gikk det forfatterskapet i dass«, tenkte jeg, og hadde stor personlig glede av å bruke de siste sidene i romanen som toalettpapir. Men, hva skjer? «Elskede Poona» vinner den ene litterære prisen etter den andre, og Karin Fossum blir hyllet i alle kanaler. «Hun våger å bryte med tradisjonene«, står det … Hun blir genierklært.

Det er da jeg spør meg selv: «Ville hun blitt like godt mottatt av litteraturfiffen dersom dette var hennes debutroman«?

Hypnotisøren klarte aldri å trollbinde meg.
Hypnotisøren klarte aldri å trollbinde meg.

Et annet eksempel er Lars Kepler. Ekteparet bak pseudonymet har gjort braksuksess i Europa med sine krimbøker. Romanene blir beskrevet som sensasjonelt gode, banebrytende og geniale. Jeg har lest «Hypnotisøren« og har til dags dato aldri lest en krimroman med så mange åpenbare mangler og logiske brist. Hovedpersonenes handlinger og tanker er hårreisende lite troverdige. Romanen bærer tydelig preg av å ha to fortellerstemmer som vil ulike ting med karakterene sine. Plottet er ustrukturert og mangler all kontakt med virkeligheten. Er vi blodtørstige at bare drapene er bestialske og grusomme nok så går vi på limpinnen, og kaller det spennende? Blir det kvalitet bare forfatteren er tilstrekkelig «Pulp Fiction» i sine skildringer?

Genierklært metafor-onani ...
Genierklært metafor-onani …

Av nyere dato kan vi se på «Tilfellet Vincent Franke«. 25 år gammel svensk debutforfatter begår et stykke skrivekunst som nesten mangler sidestykke i svensk målestokk av en ung forfatter. En mørk og tragisk skildring av en uhelbredelig morfinist. Jeg sier i min bokomtale at han bedriver det jeg kaller «metaforonani«. Hver eneste side er så spekket med klisjebefengte metaforer at en garvet norsklærer kan få suicidale tendenser av mindre. I min omtale sto jeg da ovenfor to valg. Skulle jeg velge å si at dette er et helt bevisst virkemiddel, og at det gav romanen det svært uvanlige særpreget som nabolandet har hyllet ham for? Eller skulle jeg gjelde forfatteren med en rusten kniv, og ta det for gitt at han faktisk i sin egen navlebeskuelse ikke oppdaget hvor tragisk dårlig han var til å skrive? Metaforbruken var jo et overkill av de helt sjeldne, og JA det forstyrret definitivt kommunikasjonen med leseren. Feig som jeg alltid er så buklandet jeg midt imellom gullbarrer og hundelort, og safet inn en stødig firer.

En murstein av kjedsomhet ...
En murstein av kjedsomhet …

Hva så med de store klassikerne? Ja, jeg har lest Kafka, og jeg begriper fremdeles ikke et dugg av hva som er så genialt med «Prosessen«. Jeg har lest min skoleobligatoriske dose med Johan Borgen og Mikkjel Fønhus, og undres den dag i dag på hva det var i sokkene som forleggerne deres hadde røykt til frokost, og like underlig: Hvordan jeg kan klare å undervise om disse to litterære pilarene med såpass innlevelse som jeg gjør? Det er gudjammerlig kjedelige greier, og jeg våger meg på påstanden  at dersom Johan Borgen hadde levd i dag så ville forlagene begjært ham utredet forAlzheimer dersom han prøvde å selge inn «Lillelord». Makan til seigtflytende sovemedisin skal du lete langt etter. JEG NEKTER dessuten å kaste meg på dansen rundt gullkalven Per Petterson. Har lest noen sider av den, og søvnsikkelet på s.34 tilhører altså meg, dersom du noen gang skulle finne på å låne boka på Håvåsen skolebibliotek (Sorry kjære elever, jeg vet det er litt ekkelt, men dere kan jo ta det som en advarsel…)

En fantastisk bok! ... Eller egentlig ikke ...?
En fantastisk bok! … Eller egentlig ikke …?

Akkurat nå leser jeg «Mysteriet» av Vidar H. Andersen, og nok en gang kommer dette spørsmålet til meg. Er dette en tonedøv forfatter fullstendig ribbet for alt som heter skriveferdigheter, eller er det et stykke skrivekunst av de helt sjeldne? Er dette en bevisst bruk av genialt enkle litterære virkemidler som bør føre ham inn på stjernehimmelen som en av våre kommende storheter? Og, dersom det ikke er det … Hva er det som gjør at jeg eventuelt ikke lar tvilen komme han til gode? Jeg ville utvilsomt gjort det dersom han het Ingvar Ambjørnsen eller Tom Egeland. Da ville jeg tenkt: «Fy flate så genialt bra!«. Nå, derimot, så blir jeg usikker. Kan det være at forfatteren rett og slett ikke kan skrive …? Er det virkelig en mulighet? Ville han ikke da blitt avslørt på veien?

Jeg har allerede sett èn genierklæring av denne romanen. Min bokomtale kan fort bli nummer to. (Jeg høvler over sidene med apetitt like stor som katten når han sluker dovent tørrfor etter vi er kommet hjem fra ferie) Men, like fort kan det bli en totalslakt av de helt sjeldne på min bokblogg … Eller, kanskje feiger jeg ut igjen som den hyenen jeg er …? Hva som skjer vet jeg ikke, for jeg har ennå 170 sider igjen å lese.

Men, en ting er helt sikkert. Er navnet ditt stort nok trenger du ikke bevise dine ferdigheter. Illusjonen om din fantastiske skrivekunst gjør at du kan skrive hva som helst og komme unna med det. Bare spør Karin Fossum 😉