Browse by:

Året uten sommer

Boken på vent #2 Erika Fatland er en dame med bein i nesen. Hun tør å spørre der andre tier. Hun tør å grave der andre dekker over. Hun tør å oppsøke der andre viker unna. Kort sagt, så er hun en mester i å gi oss de skjøre og smertefulle historiene som vi ellers…