Random dag 2 VigmostadVinner av Jubileumskonkurransens andre dag ble John Magne Våga. Gratulerer! Det kom inn 36 svar, og 28 av dem var riktige. Spørsmålet var hvem som vant Maurits Hansens debutantpris året før Gard Sveen gjorde det, og svaret var Monika Nordland Yndestad, for boken Jentene fra balletten. Vinneren er kontaktet, og får tilsendt boka ved å kontakte premiesponsoren Vigmostad & Bjørke. Dette var bare andre premiekonkurranse av mange denne måneden, og en ny konkurranse ligger klar til dere med svarfrist torsdag kveld. Der blir det to vinnere. Begge kan vinne en pocketpakke bestående av de to thrillerbøkene til Roar Sørensen fra Filippinene, Magellans Kors og Smertens aveny. Begge pakkene er sponset av Commentum Forlag. Klikk dere inn i menyen øverst, eller ved å klikke på konkurransebildet til høyre. Lykke til alle sammen!

Her er premien som John Magne Våga stakk av med i konkurransen:

Dagens konkurranse Gard Sveen